Onze diensten

Boekhouding

- startersadvies, oprichting van éénmanszaken en vennootschappen

- volledige verwerking van uw boekhouding, dit vanaf het inboeken  van de facturen tot en met het opmaken van de eindbalans.

- een analytische boekhouding op maat uitwerken, kostprijscalculatiesystemen ontwikkelen, maandelijkse rapportering van omzet en kosten

- opmaken tussentijdse balansen/resultaatsbepalingen

- jaarafsluiting - jaarrekening - jaarverslag

- kostprijsberekening

Financieel

- begeleiding bij een kredietaanvraag

- in alle objectiviteit beoordelen of een project haalbaar is

- budgetplanning, cashplanning, financieel plan

Fiscaal

- verstrekken van advies

- het opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en B.T.W

- verdediging van uw dossier tijdens controle van de B.T.W. en directe belastingen

- fiscale optimalisaties

Juridisch

- helpen bij het vinden van de juiste weg in het doolhof van  wetten en reglementen

- begeleiding bij de start van uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap)

- vervullen van alle formaliteiten bij de aanvang van een eenmanszaak of vennootschap

- ontbinding & vereffening van vennootschappen - fusies

Sociaal

- voor specifieke vragen wordt er samengewerkt met verschillende sociale secretariaten en een

  uitgebreid netwerk aan juristen.

- begeleiding bij het bekomen van het sociaal statuut zelfstandige